بستن اطلاعیه
تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل

Telegram: @scriptbuy

اسکریپت

 1. scriptbuy
 2. scriptbuy
 3. scriptbuy
 4. scriptbuy
 5. tabassom
 6. scriptbuy
 7. tabassom
 8. chaishpish
 9. scriptbuy
 10. scriptbuy
 11. scriptbuy
 12. scriptbuy
 13. scriptbuy
 14. scriptbuy
 15. scriptbuy
 16. scriptbuy
 17. scriptbuy
 18. tabassom
 19. scriptbuy
 20. scriptbuy