بستن اطلاعیه
تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل

Telegram: @scriptbuy

اسکریپت

 1. scriptbuy
 2. chaishpish
 3. scriptbuy
 4. scriptbuy
 5. scriptbuy
 6. scriptbuy
 7. tabassom
 8. scriptbuy
 9. tabassom
 10. chaishpish
 11. scriptbuy
 12. scriptbuy
 13. scriptbuy
 14. scriptbuy
 15. scriptbuy
 16. scriptbuy
 17. scriptbuy
 18. scriptbuy
 19. scriptbuy
 20. tabassom