• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @mahdi_imanpour
  • مهمان عزیز، به دلیل تغییر سرورهای توکاوب ممکن است در دانلود برخی منابع به مشکل برخورد نمائید. در صورتی که نیاز به پشتیبانی داشتید با 09211953056 تماس بگیرید.

دانلود آهنگ غمگین

  1. imanpour

    دانلود آهنگ جیبوتی کجایی با متن

    یه آل سعود و دو تا گونی کود و یه شیخ بزرگ و یه مش توله گرگ و یه ارزن سواد و کالیبر زیاد و به جز کاسه لیسات دقیقا چی داشتی؟! باید گل بمالی، هووی سومالی تو اصلا چی بودی؟ تو دیگه کی بودی!! خود صهیونیستی تو رو نقشه نیستی!! کجا رو بگردم؟ سر کار گذاشتی؟! جیبوتی کجایی دقیقا کجایی کجایی تو اصلا تو...