• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @mahdi_imanpour
  • مهمان عزیز، به دلیل تغییر سرورهای توکاوب ممکن است در دانلود برخی منابع به مشکل برخورد نمائید. در صورتی که نیاز به پشتیبانی داشتید با 09211953056 تماس بگیرید.

دستورات طبی امام رضا علیه السلام

  1. imanpour

    دستورات طبی امام رضا علیه السلام

    دستورات طبی امام رضا علیه السلام داخل شدن به حمام با شکم پر مورث قولنج میگردد. غسل کردن با آب سرد بعد از خوردن ماهى باعث فلج مى‏شود. خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احول میکند. جماع با زن حائض طفل را به خطر جذام می‏اندازد بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد، سنگ مثانه میگردد. جماع بعد از جماع بدون...