بستن اطلاعیه
با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل، به راحتی می توانید صفحه اول گوگل را تصاحب کنید.

Telegram: @scriptbuy

غیر فعال کردن خودکار اجرای برنامه ها هنگام شروع ویندوز