• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @scriptbuy
  • به اطلاع کلیه کاربران عزیز می رسانیم نرم افزار سایت به آخرین نگارش ارتقاء یافته است. در صورت برخورد با مشکل، لطفا با 09211953056 تماس بگیرید.

کلیک دزد

  1. chaishpish

    هکر ها در انتظار نشسته اند؛"لطفا اینجا کلیک نکنید!"

    هکر ها در انتظار نشسته اند؛"لطفا اینجا کلیک نکنید!" هکر ها برای ترغیب کاربران از روشی استفاده می کنند که در نهایت با یک کلیک سیستم کاربر مورد حمله آن ها قرار می گیرد. در زمان های گذشته و پیش از به وجود آمدن دهکده جهانی اینترنت افراد برای رفع نیازها و جمع آوری اطلاعات خود مجبور به پیمودن راه...