• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @mahdi_imanpour
  • مهمان عزیز، به دلیل تغییر سرورهای توکاوب ممکن است در دانلود برخی منابع به مشکل برخورد نمائید. در صورتی که نیاز به پشتیبانی داشتید با 09211953056 تماس بگیرید.

پرتکول ssl

  1. chaishpish

    تعریف کامل ssl

    SSL یا Secure Socket Layer ( راه حلی جهت برقراری ارتباطات ایمن میان یك سرویسدهنده و یك سرویسگیرنده است كه توسط شركت Netscape ارایه شده است. در واقع SSL پروتكلی است كه پایینتر از لایه كاربرد )لایه ۴ از مدل TCP/IP ( و بالاتر از لایه انتقال )لایه سوم از مدل TCP/IP ) قرار میگیرد. مزیت استفاده از این...