• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @mahdi_imanpour
  • مهمان عزیز، به دلیل تغییر سرورهای توکاوب ممکن است در دانلود برخی منابع به مشکل برخورد نمائید. در صورتی که نیاز به پشتیبانی داشتید با 09211953056 تماس بگیرید.

پیسی

  1. imanpour

    آیا شیعیان مبتلا به بیماری های زشت(پیسی،جذام،جنون و...)می شوند؟

    آیا شیعیان مبتلا به بیماری های زشت(پیسی،جذام،جنون و...)می شوند؟ ▪️بیماری زشت به بیماری می گویند که چهره انسان را زشت می کند،راه رفتنش را زشت می کند و...که موجب تمسخر دیگران می شود. ▪️روایات در این مورد تعارض دارند بعضی روایات می گویند شیعه هم مبتلا می شود بعضی روایات می گویند شیعه مبتلا نمی...