• نبرد برای صفحه اول گوگل
  • به اطلاع کلیه کاربران عزیز می رسانیم نرم افزار سایت به آخرین نگارش ارتقاء یافته است. در صورت برخورد با مشکل، لطفا با 09211953056 تماس بگیرید.

پیسی

  1. scriptbuy

    آیا شیعیان مبتلا به بیماری های زشت(پیسی،جذام،جنون و...)می شوند؟

    آیا شیعیان مبتلا به بیماری های زشت(پیسی،جذام،جنون و...)می شوند؟ ▪️بیماری زشت به بیماری می گویند که چهره انسان را زشت می کند،راه رفتنش را زشت می کند و...که موجب تمسخر دیگران می شود. ▪️روایات در این مورد تعارض دارند بعضی روایات می گویند شیعه هم مبتلا می شود بعضی روایات می گویند شیعه مبتلا نمی...