• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @scriptbuy
  • به اطلاع کلیه کاربران عزیز می رسانیم نرم افزار سایت به آخرین نگارش ارتقاء یافته است. در صورت برخورد با مشکل، لطفا با 09211953056 تماس بگیرید.

سخنان نیکو

  1. scriptbuy

    پديده شوم اطرافيان و مديريت طاقت فرسای آنان

    انسان موجود مدنی الطبع است و بالاجبار در جامعه انسانی با افراد بی شماری در تعامل و ترابط است. هرفردی از جامعه در مقايسه با افراد ديگر جامعه يک نوع نسبتی دارد و بالطبع تأثير و تأثر يکی از آثار تعاملات انسانها با همديگر است. هرفردی بلحاظ توان ذاتی و جايگاه اجتماعی و قدرت علمی و مالی و يا سياسی بر...