• تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل >>> Telegram: @mahdi_imanpour
  • مهمان عزیز، به دلیل تغییر سرورهای توکاوب ممکن است در دانلود برخی منابع به مشکل برخورد نمائید. در صورتی که نیاز به پشتیبانی داشتید با 09211953056 تماس بگیرید.

زندگی اسلامی

  1. imanpour

    چند سوال تامل برانگیز

    چرا باید به کودکانمان قطره آهن بدهیم !؟ آیا والدین شما قرص آهن می خوردند!؟ آیا به پدران ما قطره آهن می دادند!؟ نعوذ بالله آیا خداوند فراموش کرده که مادران کمبود آهن دارند؟ آیا خداوند نمیداند که باید در شیر مادران آهن قرار دهد!؟ آیا پزشکان غربی تجربه و عقلشان از خداوند خالق بیشتر است!؟ آیا با...